over de paters

AddThis Social Bookmark Button

In Boxtel wonen momenteel nog 20 Assumptionisten, deels op Kasteel Stapelen en deels in of bij verzorgingshuis Molenweide/Molenhof.
De Nederlandse Assumptionisten zijn werkzaam geweest in het middelbaar en hoger onderwijs en in de eigen seminaries en colleges; het pastoraat (parochie, legeraalmoezenier, arbeidspastoraat); de zorg-en hulpverlening alsmede de missie in Congo, Madagascar, Bräzilië, Nieuw Zeeland en Duitsland.

Er is een toenemende verbondenheid met leken die deelnemen aan de spiritualiteit van de Assumptie. In 2005 is formeel door het Generaal Kapittel in Rome goedgekeurd dat zij als volwaardige volgelingen van pater d’ Alzon beschouwd worden. In Nederland komt een groep van ongeveer 60 leken regelmatig bijeen op kasteel Stapelen (“Ridderzaalbijeenkomsten”) rondom een bepaald thema of bepaalde activiteit (film, lezing, wandeling, fietstocht, retraite enz.). Sinds enkele jaren worden ook activiteiten voor de bevolking van Boxtel en omgeving georganiseerd met als uitgangspunt een religieus onderwerp/thema (Pasen, Advent, Kerst, kunst, gedichten, muziek ). Het religieus erfgoed blijft aldus behouden. Er vinden inmiddels ook gesprekken plaats tussen paters en leken over een eventuele toekomstige leef-woon-werkgemeenschap op het kasteel, die inhoud en vorm zal gaan geven aan het religieus en cultuur-historisch erfgoed.

Bekijk hier de internationale website van de Congregatie der Assumptionisten

Bekijk hier de jaarrekening 2015 van de Assumptie Stichting